Bach bloesem therapie

Ik voel in op jouw energie en vertel gelijk welke Bach bloesems jij nodig hebt!! 

Wat te doen we als we klachten hebben? Een klacht geeft aan dat je niet lekker in je vel zit en toe bent aan verandering.

Bachbloesems kunnen helpen om te veranderen en de klacht aan te pakken, zowel lichamelijk als geestelijk.

Bijv angst omzetten in vertrouwen / stress omzetten in rust /faalangst omzetten in zelfvertrouwen...

Bachbloesems helpen om anders in het leven te gaan staan. Waarom wachten op klachten? 

Vaak zit je al een tijdje niet lekker in je vel. Toch loop je door... Herkenbaar? 

Je weet al dat er iets niet klopt. Pas daarna word je ziek of worden bijv de blessures almaar erger... Herkenbaar? 

Dus wat is de oplossing? Eerder voor jezelf aan de bel trekken en niet afwachten!!

Bachbloesems kunnen hierbij heel goed helpen. Met behulp van Bachbloesem druppels kun je het gedrag veranderen. Bachbloesem druppels zorgen ervoor dat je weer in evenwicht komt in jouw lichaam en geest en vanuit dit evenwicht kun je gezonder leven. Bachbloesem remedie kan met medicijnen gecombineerd worden. Bachbloesems zijn een hulpmiddel, dus stop nooit zomaar met je medicijnen zonder je arts te raadplegen! 

Bachbloesem remedie is zeer geschikt voor kinderen, bijv voor ADHD, faalangst of allergieën.

Zie 'Bachbloesem voor kinderen'.

Bachbloesem druppels zijn ook zeer geschikt voor dieren! Denk hierbij aan het gedrag wat een dier vertoont en d.m.v Bachbloesem druppels kun je dit gedrag veranderen.

BACH BLOESEM GROEP 1 t/m GROEP 7

ANGST GROEP 1

Rock Rose (Zonneroosje)

Paniek, schrik, levensbedreigende angst, schrikachtig.

Mimulus (Maskerbloem)

Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.

Cherry Plum (Kerspruim)

Controleverlies, angst voor innerlijke overgave, verliezen van zelfbeheersing, irrationele gedachten.

Aspen (Ratelpopulier)

Onverklaarbare angst, onbestemd gevoel. Kinderen: Nachtmerries, bang in het donker,

monsters onder het bed.

Red Chestnut (Rode Kastanje)

Angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen, bang zijn dat een ander iets overkomt.

ONZEKERHEID GROEP 2

Cerato (Loodkruid)

Twijfelen aan eigen oordeel (mening) of besluit, terugkomen op besluit, raad/advies en bevestiging vragen aan anderen.

Scleranthus (Hartbloem)

Besluiteloosheid, niet kunnen kiezen uit twee dingen, weifelen, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

Gentian (Gentiaan)

Ontmoediging, neerslachtig bij tegenslag, pessimisme, ongeloof.

Gorse (Gaspeldoorn)

Wanhoop, verslagenheid, niet durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte, geeft de strijd gauw op, gevoel van hopeloosheid.

Hornbeam (Haagbeuk)

Maandagmorgengevoel, moe worden bij de gedachte te moeten werken, er tegen opzien, uitstellen, geestelijke vermoeidheid (niet fysiek).

Wild Oat (Ruwe Dravik, Wilde haver)

Helpt richting te geven aan iemands levensbestemming,12 ambachten en 13 ongelukken, helpt

bij het kiezen van een carrière wat is het beste voor mij.

ONVOLDOENDE INTERESSE IN HET HIER EN NU GROEP 3            

Clematis (Bosrank)

Dromerigheid, onopletendheid, verstrooidheid, slecht geheugen, bewustzijnsverlies, weinig concentratie.

Tegen jet-lag: Clematis,

Olijf en Walnut

Honeysuckle (Kamperfoelie)

Nostalgie (denken aan vroeger), heimwee, leven in het verleden, geen perpectief zien in de toekomst, niet oud kunnen worden.

Wild Rose (Hondsroos)

Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid, apathie, zwartkijker, geen gevoel meer, ik kan niet veranderen, ik ben wie ik ben.

Olive (Olijf)

Geestelijk en lichamelijk uitgeput zijn, afmatting, aan jezelf werken, langdurige ziekte, beroofd van energie.

White Chestnut (Witte Paardekastanje)

Aanhoudende zorgelijke gedachten, malende gedachten, grammofoonplaat in je hoofd, piekeren, redeneren in gedachten.

Mustard (Herik)

Plotselinge depressie die komt en weer verdwijnt, neerslachtig, droevig, overschaduwd door een donkere wolk, onbekende oorzaak.

Chestnut Bud (Kastanjeknop)

Niets leren van ervaringen, herhaling van fouten. Kinderen: Ontwikkelingsproblemen (achterstand in ontwikkeling).

EENZAAMHEID GROEP 4 

Water Violet (Waterviolier)

Afstandelijkheid, jezelf niet toestaan je emoties te uiten, Trots, koel, trekken zich terug achter

een facade van kalmte, Gereserveerd, hekel aan bemoeienis, rationaliseren.

Impatiens (Reuzenbalsemien)

Ongeduldig, irritatie, gauw prikkelbaar, gespannen, hoog levenstempo (gejaagd), maken

andermans zinnen af. Bij ziekte: rusteloos en snel geïrriteerd.

Heather (Struikheide)

Egocentrisch, geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, praatgraag, geen interesse voor problemen van anderen, negatieve manier van aandacht vragen.

OVERGEVOELIGHEID VOOR INVLOEDEN EN IDEEËN GROEP 5

Agrimony (Agrimonie)

Zorgen verbergen achter een vrolijk masker, clown's gedrag, lachen van buiten en huilen van

binnen, struisvogelpolitiek, kunnen niet tegen ruzie. Kinderen: vallen en zonder huilen opstaan en gewoon verder gaan.

Centaury (Duizendguldenkruid)

Moeilijk 'nee' kunnen zeggen, zwakke wilskracht, gewillige dienaren, gemakkelijk te imponeren,

laten zich uitbuiten, laten zich misbruiken, deurmatremedie.

Walnut (Walnoot)

Helpt oude banden te verbreken, overgangssituaties, nieuwe levensfase (verhuizing, puberteit, geboorte enz), ouder worden, meno-pauze, overnemen van spanning, tegen invloeden van buitenaf.

Holly (Hulst)

Haat uit jaloezie, afgunst, jaloezie (er in vastzitten), vurige kwaadheid, door onzekerheid achterdochtig, agressief, wraakgevoelens, 'Ik kan het/hem/haar niet uitstaan, achterdocht.

MOEDELOOSHEID EN WANHOOP GROEP 6

Larch (Lariks)

Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwacht te falen, 'Ik kan het niet', twijfel aan eigen kwaliteit.

Pine (Den)

Schuldgevoel, zelfverwijt, gevoel tekort te schieten, zij geven zichzelf de schuld van fouten die anderen begaan, gevoel van schaamte, geen eigenwaarde, jezelf voortdurend erontschuldigen.

Essentie van de Pine: men heeft geen positief zelfbeeld.

Elm (Veldiep)

Gevoel dat verantwoordelijkheden je boven het hoofd groeien, tijdelijk gevoel van overbelasting,

onder druk staan, tijdelijke crisis van zelfvertrouwen, uitputting door perfectionisme.

Sweet Chestnut (Tamme kastanje)

Het gevoel hebben aan de rand van de afgrond te staan, uiterst geestelijke wanhoop, door God

verlaten voelen, gebroken hart, zwart gat, nacht van de ziel.

Star of Bethlehem (Vogelmelk)

Traumatische ervaringen, verdriet, gevolgen van een schok, slecht nieuws, verlies van naaste.

Willow (Wilg)

Gevoel slachtoffer te zijn (het gevolg daarvan kan boosheid zijn) en ook een slachtoffer zijn van

een ongeval, kwaadsprekerij, wrok, arme 'ik', zelfmedelijden, afgunst uit verbittering, moeilijk

vergeten en vergeven, anderen de schuld geven, iemand iets niet gunnen.

Oak (Eik)

Vechten om gezond te worden, vechten om de beslommeringen van het dagelijks leven de

baas te kunnen, onophoudelijke inspanning, gaan over hun grenzen, plichtsbesef van binnenuit,

niet klagen maar dragen.

Crab Apple (Appel)

De 'reinigings remedie' lichamelijk/geestelijk, zelfafkeer/zelfafschuw, jezelf niet accepteren zoals je bent, reinigingsfobie/smetvrees, fixatie op details, moeite met aanraken/intimiteit, bij huidziekten zoals eczeem, psoriasis en andere huiduitslag/ -ziekten, dwangmatig lijnen (anorexia nervosa). 'Bij roos op de hoofdhuid voegt men, bij een kleine fles shampoo, 2 druppels Crab Apple, en bij een grote fles shampoo 4 druppels Crab Apple. Goed inmasseren en even laten inwerken en uitspoelen. Deze haarwassingen met Crab Apple herhalen tot de roos over is.'

OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN GROEP 7

Chicory (Cichorei)

Dominant in zorg voor anderen, bezorgd zijn om liefde en waardering te claimen, dominantie,

emotionele hebzucht (als Chicory iets voor je doet,verlangt hij/zij er iets voor terug, emotionele

chantage (bijv. ziekte voorwenden zodat het kind niet het huis uitgaat).

Vervain (IJzerhard)

Overenthousiasme, fanatiek, sterke overtuiging, zendingsdrang, gelooft in zichzelf, kan niet tegen onrechtvaardigheid. Mensen en kinderen met ADHD/ADD, bewegelijkheid.

Vine (Wijnrank)

Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, duldt geen tegenspraak, kleinerend, hij haalt alles uit de kast om zijn zin te krijgen, arrogant, hij wil macht.

Beech (Beuk)

Onverdraagzaamheid, kritisch veroordelen, intolerant, neiging tot projecteren, weten het beter, ingenomen met zichzelf, houden van orde en nauwkeurigheid, ergeren zich aan de domheid van mensen, prikkelbaar.

Rock Water (Bronwater)

Harde meester voor zichzelf, dogmatisch, perfectionistisch, overdreven gewetensvol, stellen zich als voorbeeld voor anderen, maar dringen zich niet op, alles doen volgens een bepaald patroon, houden zich aan voorschriften (bijvoorbeeld religieuze voorschriften).